Historické hudobné  a divadelné združenie
Predstavuje sa vám skupina TORMEN prezentujúca historickú
dobovú hudbu a humorné divadelné dobové scénky.
Názov skupiny pochádza z latinského jazyka a v preklade znamená
„mučiť, mučenie“.
© Tormen O.Z.   2014 |  design: goy.sk
TORMEN  -  kontakt
tel.: 0905 938 219
email: tormen@tormen.sk
www.tormen.sk